Nguyên nhân quan trong nhất làm cho đất đai đồng bằng ven biển nghèo dinh dưỡng


Đất đai ở đồng bằng ven biển miền Trung có đặc tính nghèo nhiều cát ít phù sa vì

13/11/2021 Địa lý

Câu hỏi: Đất đai ở đồng bằng ven biển miền Trung có đặc tính nghèo nhiều cát ít phù sa vì

A. Trong quá trình hình thành biển đóng vai trò chủ yếu.

B. Các dãy nũi chạy theo hướng tây-đông ăn sát ra biển.

C. Đồng bằng nằm ở chân núi, nhận nhiều sỏi, cát trôi sông.

D. Các sông miền Trung ngắn, hẹp và rất nghèo phù sa.

Đáp án A.

Giải thích:

Đất đai ở đồng bằng ven biển miền Trung của nước ta có đặc tính nghèo, nhiều cát, ít phù sa do biển đóng vai trò chủ yếu trong quá trình hình thành đất. Các loại đất ở khu vực này được trồng chủ yếu các loại cây hằng năm như đậu tương, lạc, và trồng cây chắn gió thổi cát bay, cát chảy ven biển.

Chia sẻ
  • Facebook
  • Twitter
  • Google +
  • LinkedIn