Nhóm đất chiếm ưu thế trong đai nhiệt đới gió mùa chân núi là


Trong đai nhiệt đới gió mùa chân núi, loại đất chiếm diện tích lớn nhất là:

Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Xem thêm

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.