Nội dung nào dưới đây không nằm trong diễn biến của chiến tranh lạnh


Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021
Site Search
Toggle Mobile Menu

Nội dung nào sau đây không nằm trong diễn biến của Chiến tra

Nội dung nào sau đây không nằm trong diễn biến của Chiến tra

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

A.
Chiến tranh Việt Nam (1954 1975).
B.
Chiến tranh Nam Bắc Triều Tiên (1950 1953).
C.
Cuộc khủng hoảng Caribê (1962).
D.
Cách mạng Cuba (1953 1959).

Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(Sgk trang 62-62)

Biểu hiện của chiến tranh lạnh là diễn ra các cuộc chiến tranh cục bộ:

- Chiến tranh xâm lược Việt Nam của Mĩ (1954 1975)

- Chiến tranh Nam Bắc Triều Tiên (1950 1953).

- Cuộc khủng hoảng Caribê (1962).

- Chiến tranh xâm lược Đông Dương của Pháp (1945 1954)

Cách mạng Cuba (1953 1959) không thuộc chiến tranh lạnh này.

Chọn đáp án: D

Ý kiến của bạn Cancel reply