Obelisk the tormentor là gì - Nghĩa của từ obelisk the tormentor


Là gìNghĩa của từObelisk the tormentor

obelisk the tormentor có nghĩa là

Khi bạn vẽ tinh ranh của bạn màu xanh và sử dụng nó để cockslap một cô gái.

Ví dụ

John: Anh chàng, tôi đã đi ra ngoài và có một số sơn màu xanh và một vài bao cao su chỉ như vậy Cuối cùng tôi cũng có thể làm obelisk the drassmentor.

obelisk the tormentor có nghĩa là

Trường hợp đối tác của bạn muốn hậu môn, vì vậy bạn đi đến phía bên kia của căn phòng, sau đó chạy hết tốc lực với họ trong khi la hét "nắm đấm của Fury", và Shove nắm đấm của bạn.

Ví dụ

John: Anh chàng, tôi đã đi ra ngoài và có một số sơn màu xanh và một vài bao cao su chỉ như vậy Cuối cùng tôi cũng có thể làm obelisk the drassmentor.