One pace là gì - Nghĩa của từ one pace


Là gìNghĩa của từOne pace

one pace có nghĩa là

Chỉnh sửa One Piece Fan-Made, cắt ra Filler và Padded cảnh mà không có gây hại tính toàn vẹn của bản gốc.

Ví dụ

"Bạn xem một tốc độ ?? Holy shit kết hôn với tôi !!!" "Bạn đã thấy rằng một điều tốc độ? Nó siêu mát mẻ!" Hãy chắc chắn rằng không Ping bất cứ ai từ một Đội Pace!