Out of the mouths of babes là gì - Nghĩa của từ out of the mouths of babes


Là gìNghĩa của từOut of the mouths of babes

out of the mouths of babes có nghĩa là

một thuật ngữ liên quan đến một người vô tội nhưng trung thực bình luận một đứa trẻ sẽ thực hiện sau khi quan sát hoặc được hỏi một câu hỏi

Ví dụ

Người năm tuổi nói rằng anh ta không muốn hôn bà của mình bởi vì 'hơi thở của cô ấy có mùi như ném lên.'Ra khỏi miệng của Babes.