Panaca là gì - Nghĩa của từ panaca


Là gìNghĩa của từ

panaca có nghĩa là

Người khổng lồ Quái vật dương vật, một lành mạnh nhỏ mạnh mẽ.Sống trong Thiên Chúa Trời.Ở lại say trong nhiều ngày.Được biết là phun trào từ những cánh đồng bóng đá.Do các sự kiện dẫn đến nó trở thành một vị thần, nó đã thích giảng dạy hóa học;Nó trở nên khó khăn với kiến thức, spewing nói kiến thức về sinh viên.Ken Jackso La, nhà tiên tri giả, đã bị đánh bại bởi Panaca.Blaine Manning là đứa con vô tình của Panaca và Vagana.Đối với câu chuyện gốc của Panaca, xem câu chuyện về Panaca, Tập.1.

Ví dụ

"Ca ngợi được đến Great Panaca!"
"Panaca sẽ hiếp dâm bạn nếu bạn không cẩn thận."