Payaso eso là gì - Nghĩa của từ payaso eso


Là gìNghĩa của từPayaso eso

payaso eso có nghĩa là

kẻ giết người chú hề trên bộ phim

Ví dụ

Bạn đã nhìn thấy nó?
Oh yeah payaso eso là một điên chú hề!