Pelican walk là gì - Nghĩa của từ pelican walk


Là gìNghĩa của từPelican walk

pelican walk có nghĩa là

Khi bạn bước ra câu lạc bộ lúc 10 giờ sáng trên một thứ hai ở Miami ... và bạn giống như lúc mấy giờ?Hôm nay là ngày nàoChết tiệt nếu tôi quan tâm, chúng tôi ở Miami Brah.Đi bộ pelican đến uber .. SKRT

Ví dụ

Pelican Walk-in tất cả Da cách ở đó ..