Phần I - đọc: đến trường


Bài Tập
3. Cô dẫn cậu bé đến phòng thực hành. Ở đó, có bạn đang nặn đồ chơi bằng đất sét, có bạn hí húi vẽ tranh. Một bạn gái đang lắp ráp nhà. Ở phòng khác, các bạn đang học hát.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

  • Phần I
  • Phần II
  • Câu 2
  • Câu 3
  • Phần III
  • Câu 2

Phần I

Đọc:


Đến trường

1. Có một cậu bé sắp vào lớp 1 nhưng chưa thích đi học. Mẹ cậu bèn dẫn cậu đến trường.

2. Hai mẹ con theo cô hiệu trưởng đi thăm trường. Họ đi ngang qua sân chơi, rồi đến dãy phòng học lớp 1. Có lớp đang đọc đồng thanh một bài thơ. Có lớp đang học toán.

Cậu bé hỏi:

Ngày nào cũng chỉ tập đọc, làm toán thôi ạ?

Mẹ cậu không bằng lòng:

- Đây là trường học. Con đến trường để học mà.

Nhưng cô giáo bảo:

- Ở trường, em còn được học các môn khác nữa.

3. Cô dẫn cậu bé đến phòng thực hành. Ở đó, có bạn đang nặn đồ chơi bằng đất sét, có bạn hí húi vẽ tranh. Một bạn gái đang lắp ráp nhà. Ở phòng khác, các bạn đang học hát.

4. Đi một vòng, Cô giáo hỏi cậu bé có muốn đi học không. Cậu vui vẻ gật đầu. Người mẹ ngạc nhiên, nói:

- Cô như có phép mầu ấy ạ.

Cô giáo cười:

- Có gì đâu! Các cháu thấy học vui thì thích học ngay thôi mà.

Theo sách 168 câu chuyện hay nhất

Hí húi: dáng vẻ hơi cúi xuống, chăm chú làm việc gì đó.

Phần II

Đọc hiểu:

Câu 1: Theo em, mẹ dẫn cậu bé đến trường làm gì?

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ đoạn văn đầu tiên.

Lời giải chi tiết:

Theo em, mẹ dẫn cậu bé đến trường để cậu bé được làm quen và thấy thích đi học bởi vì cậu bé chưa thích đi học.

Câu 2

Câu 2: Đi thăm các lớp học đọc, học toán, cậu bé nói gì?

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ đoạn văn thứ 2.

Lời giải chi tiết:

Đi thăm các lớp học đọc, học toán, cậu bé đã thắc mắc rằng: Ngày nào cũng chỉ tập đọc, làm toán thôi ạ?

Câu 3

Câu 3: Cô hiệu trưởng đã làm gì để cậu bé thích đi học?

Phương pháp giải:

Em đọc đoạn văn thứ 3, 4

Lời giải chi tiết:

Để cậu bé thích đi học, cô hiệu trưởng đã dẫn cậu bé tới thăm phòng thực hành nơi mà các bạn được thực hành các hoạt động khác nhau như hát, vẽ, nặn đất sét, ráp nhà,

Phần III

Câu 1: Cần thêm dấu phẩy vào chỗ nào trong mỗi câu sau?

a) Cậu bé được dẫn đi thăm các phòng học phòng thực hành.

b) Các bạn đang nặn đồ chơi vẽ tranh.

c) Cậu bé đã hiểu ra rất thích đi học.

(M) Các bạn đang tập đọc, làm toán.

Phương pháp giải:

Em hãy dùng dấu phẩy để ngăn cách các từ cùng là từ chỉ sự vật, từ chỉ hoạt động hoặc từ cùng chỉ đặc điểm.

Lời giải chi tiết:

a) Cậu bé được dẫn đi thăm các phòng học, phòng thực hành.

b) Các bạn đang nặn đồ chơi, vẽ tranh.

c) Cậu bé đã hiểu ra, rất thích đi học.

Câu 2

Câu 2: Đọc lại đoạn cuối câu chuyện Đến trường và cho biết:

a) Mẹ khen cô giáo thế nào?

b) Cô giáo đáp lại lời khen của mẹ thế nào?

Phương pháp giải:

Em đọc đoạn thứ 4 của câu chuyện.

Lời giải chi tiết:

a. Mẹ đã khen cô giáo rằng: Cô như có phép mầu ấy ạ.

b. Cô giáo đã đáp lại lời khen của mẹ rằng: Có gì đâu! Các cháu thấy học vui thì thích học ngay thôi mà.