Phần I - giải bài 10: luyện tập sgk tiếng việt 2 tập 1 kết nối tri thức với cuộc sống


Bài Tập
a. Từ chỉ sự vật: thầy giáo, học sinh, bảng, bàn, đàn, cây, sách, quả cầu, dây, ghế đá, quần áo, giày dép.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

  • Phần I
  • Câu 2
  • Phần II
  • Câu 2

Phần I

Luyện từ và câu

Câu 1: Dựa vào tranh, tìm từ ngữ:

- Chỉ sự vật

- Chỉ hoạt động

Phương pháp giải:

Em quan sát tranh, tìm các từ ngữ chỉ hoạt động và sự vật có trong tranh.

Lời giải chi tiết:

a. Từ chỉ sự vật: thầy giáo, học sinh, bảng, bàn, đàn, cây, sách, quả cầu, dây, ghế đá, quần áo, giày dép.

b. Từ chỉ hoạt động:

+ Tranh 1: đọc sách

+ Tranh 2: vẽ tranh

+ Tranh 3: dạy hát, đánh đàn, học hát

+ Tranh 4: Tập thể dục

+ Tranh 5: đuổi bắt, đọc sách, nhảy dây, đá cầu

Câu 2

Câu 2: Đặt một câu nêu hoạt động với từ ngữ vừa tìm được.

Phương pháp giải:

Với những từ ngữ vừa tìm được ở bài tập 1, em hãy đặt 1 câu để nêu hoạt động.

Lời giải chi tiết:

- Buổi sáng, học sinh tập thể dục.

- Ngọc và Quỳnh đang đọc sách.

- Tuần và Thu chơi đá cầu.

Phần II

Luyện viết đoạn

Câu 1: Quan sát tranh, kể lại các hoạt động của của bạn Nam:

M: 7 giờ, bạn Nam đi học.

Phương pháp giải:

Em quan sát tranh để nhận biết các hoạt động và thời gian rồi viết câu theo mẫu đã cho.

Lời giải chi tiết:

7 giờ, Nam đi học.

8 giờ, Nam học ở trường.

9 giờ 30 phút, Nam ra chơi.

11 giờ 30 phút, Nam ăn trưa.

Câu 2

Câu 2: Viết thời gian biểu của em từ 5 giờ chiều (17:00) đến lúc đi ngủ.

M:

Thời gian biểu

Phương pháp giải:

Em liên hệ bản thân rồi hoàn thành bảng thời gian biểu.

Lời giải chi tiết:

Thời gian

Hoạt động

17:00

Đi học về

17:30