Phần I - giải bài 3: đọc mẹ sgk tiếng việt 2 tập 1 chân trời sáng tạo


Bài Tập
Nỗi vất vả, cực nhọc của mẹ khi nuôi con và tình yêu thương vô bờ của mẹ dành cho con. Chúng ta cần phải biết ơn, kính yêu và hiếu thảo với mẹ.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

  • Phần I
  • Phần II
  • Phần III
  • Câu 2
  • Câu 3
  • Câu 4
  • Phần IV
  • Nội dung

Phần I

Khởi động

Nói về việc mà người thân thường làm để chăm sóc em.

Phương pháp giải:

Em liên hệ thực tế bản thân mình.

Lời giải chi tiết:

Những việc mà người thân đã làm để chăm sóc em đó là:

- Mẹ nấu cơm cho em ăn mỗi ngày.

- Bố mua thuốc, nấu cháo, quan tâm em khi em ốm.

- Bà ru em ngủ ngon giấc.

Phần II

Đọc


Mẹ

Lặng rồi cả tiếng con ve

Con ve cũng mệt vì hè nắng oi.

Nhà em vẫn tiếng ạ ời

Kẽo cà tiếng võng mẹ ngồi mẹ ru.

Lời ru có gió mùa thu

Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về.

Những ngôi sao thức ngoài kia

Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con.

Đêm nay con ngủ giấc tròn

Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.

Trần Quốc Minh

- Nắng oi: trời nắng, nóng, không có gió.

Phần III

Cùng tìm hiểu

Câu 1: Câu thơ nào cho biết thời tiết mùa hè rất oi bức?

Phương pháp giải:

Em đọc 4 dòng thơ đầu tiên từ đầu đến mẹ ngồi mẹ ru

Lời giải chi tiết:

Câu thơ cho biết thời tiết mùa hè rất oi bức đó là:

Lặng rồi cả tiếng con ve

Con ve cũng mệt vì hè nắng oi.

Câu 2

Câu 2: Tìm từ ngữ chỉ việc làm của mẹ để con ngủ ngon.

Phương pháp giải:

Em đọc 4 dòng thơ từ Nhà em vẫn tiếng đến đưa gió về.

Lời giải chi tiết:

Từ ngữ chỉ việc làm của mẹ để con ngủ ngon đó là: ru, quạt, kẽo cà tiếng võng (kéo võng)

Câu 3

Câu 3: Hai dòng thơ sau cho em biết điều gì?

Những ngôi sao thức ngoài kia

Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con.

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ 2 câu thơ chú ý cụm từ những ngôi sao thức, mẹ đã thức vì chúng con

Lời giải chi tiết:

Hai dòng thơ cho biết rằng: Mẹ thức rất khuya vì các con.

Câu 4

Câu 4: Trong câu cuối bài thơ, người mẹ được so sánh với hình ảnh nào?

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ câu thơ cuối bài.

Lời giải chi tiết:

Trong câu thơ cuối bài, người mẹ được so sánh với ngọn gió của con suốt đời

Phần IV

Cùng sáng tạo Lời hay ý đẹp

Nói về người thân của em.

M: Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.

Phương pháp giải:

Em tìm những từ ngữ để nói về người thân theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

Mẹ là ngọn lửa sưởi ấm cả cuộc đời con.

Mẹ là người tuyệt vời nhất trên đời.

Bố là siêu nhân của riêng con.

Mẹ là người đẹp nhất trên đời.

Bố là người hùng của cuộc đời con.

Nội dung

Nỗi vất vả, cực nhọc của mẹ khi nuôi con và tình yêu thương vô bờ của mẹ dành cho con. Chúng ta cần phải biết ơn, kính yêu và hiếu thảo với mẹ.