Phần I - giải bài 4: luyện tập sgk tiếng việt 2 tập 1 kết nối tri thức với cuộc sống


Bài Tập
Ở nhà, em đã biết gấp quần áo giúp mẹ. Sau khi quần áo đã khô, em sẽ thu lại rồi gập gọn quần áo vào tủ. Em rất vui vì đã có thể giúp mẹ được một việc nhỏ.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

  • Phần I
  • Câu 2
  • Câu 3
  • Phần II
  • Câu 2

Phần I

Luyện từ và câu

Câu 1: Tìm và gọi tên các vật trong tranh.

Phương pháp giải:

Em quan sát thật kĩ các vật dụng trong gia đình được giấu trong tranh.

Lời giải chi tiết:

Các vật có trong tranh đó là: ti vi, giường, gối, chăn, móc áo, quạt trần, quạt bàn, xoong, bát, đĩa, ấm chén, chổi.

Câu 2

Câu 2: Tìm 3 5 từ ngữ chỉ hoạt động gắn với các vật trong tranh ở bài tập 1.

M: chổi quét nhà

Phương pháp giải:

Em xem lại các sự vật ở bài tập 1 rồi suy nghĩ xem thường ngày em dùng chúng vào công việc gì.

Lời giải chi tiết:

- Chổi quét nhà

- Quạt trần, quạt bàn quạt mát

- Bát, đĩa đựng đồ ăn

- Giường, gối, chăn ngủ, nghỉ

- Ghế - ngồi

- xoong nấu

- Ti vi xem

- Móc áo treo quần áo

- Ấm chén uống nước

Câu 3

Câu 3: Đặt một câu nói về việc em làm ở nhà

M: Em quét nhà

Phương pháp giải:

Em nhớ lại những hoạt động em đã làm ở nhà rồi đặt câu nói về những hoạt động đó.

Lời giải chi tiết:

Em xem ti vi.

Em rửa bát.

Em treo quần áo.

Em nhặtrau.

Em quét sân.

Phần II

Luyện viết đoạn

Câu 2: Nhìn tranh, kể về các việc bạn nhỏ đã làm.

Phương pháp giải:

Em quan sát kĩ các bức tranh, chú ý hành động của bạn nhỏ trong từng bức tranh.

Lời giải chi tiết:

- Tranh 1: Bạn nhỏ bỏ quả ra khỏi giỏ.

- Tranh 2: Bạn nhỏ rửa quả dưới vòi nước.

- Tranh 3: Bạn nhỏ xếp quả vào rổ cho ráo nước.

Câu 2

Câu 2: Viết 2 3 câu kể về một việc em đã làm ở nhà.

G:

- Em đã làm được việc gì?

- Em làm việc đó thế nào?

- Nêu suy nghĩ của em khi làm xong việc đó.

Phương pháp giải:

Em hãy nghĩ về những việc mà mình đã làm ở nhà rồi viết theo gợi ý.

Lời giải chi tiết:

- Bài tham khảo 1:

Ở nhà, em đã biết quét nhà giúp bố mẹ. Em quét sạch sẽ từ trong ra ngoài rồi thu rác vào thùng rác. Em rất vui vì đã có thể giúp bố mẹ một việc nhỏ.

- Bài tham khảo 2:

Ở nhà, em đã biết gấp quần áo giúp mẹ. Sau khi quần áo đã khô, em sẽ thu lại rồi gập gọn quần áo vào tủ. Em rất vui vì đã có thể giúp mẹ được một việc nhỏ.