Please WITH nghĩa là gì


Hỏi ĐápLà gì

please

Cùng tìm hiểu định nghĩa và ý nghĩa  và cách dùng của từ: pleasePhát âm : /pli:z/ Your browser does not support the audio element.

+ động từ

 • làm vui lòng, làm hài lòng, làm vừa lòng, làm vừa ý; làm thích, làm vui
 • to please the eye
  làm vui mắt, làm thích mắt
 • to please one's parents
  làm vui lòng cha mẹ
 • to be pleased with
  hài lòng với, vui lòng với
 • to be pleased to do something
  vui lòng làm gì
 • thích, muốn
 • please yourself
  anh thích gì xin cứ làm, xin anh cứ làm theo ý muốn
 • take as many as you please
  anh muốn bao nhiêu xin cứ lấy
 • if you please; please
 • mong ông (bà...) làm ơn (ngụ ý lễ phép, tôn kính)
 • please tell me
  mong ông vui lòng cho tôi biết
 • please sit down
  xin mời ngồi
 • now, if you please
 • (mỉa mai) anh thử nghĩ mà xem, anh thử tưởng tượng xem
 • and now, if you please, he expects me to pay for it!
  anh thử tưởng tượng xem, hắn ta lại đợi tôi trả tiền cơ!
 • please God
 • lạy Chúa!, lạy trời!
 • please the pigs
 • (xem) pig
 • [may it] please your honour
 • mong ngài vui lòng cho, mong ngài hạ cố cho, ngài rủ lòng cho

Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "please"

 • Những từ phát âm/đánh vần giống như "please":
  palace pelage pelisse pillage pilose place plage plague plaice plaque  more...
 • Những từ có chứa "please":
  displease displeased go-as-you-please hard-to-please please time-pleaser

Lượt xem: 888