Precious nghĩa là gì


Hỏi ĐápLà gì

Từ:                                 precious                             /'preʃəs/

tính từ

quý, quý giá, quý báu

precious metals

kim loại quý

precious stone

đá quý, ngọc

cầu kỳ, kiểu cách, đài các

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ),  (thông tục) đẹp tuyệt; kỳ diệu, vĩ đại

(thông tục) khiếp, ghê gớm, ra trò, lắm, đại... (ngụ ý nhấn mạnh)

a precious rascal

một thằng chí đểu, một thằng đại bất lương

don't be in such a precious hurry

làm gì mà phải vội khiếp thế

phó từ

hết sức, lắm, vô cùng, ghê gớm, khác thường...

to take precious good care of

chăm sóc hết sức chu đáo

it's a precious long time cince I saw him

từ ngày tôi gặp hắn đến nay đã lâu lắm rồi

Cụm từ/thành ngữ

my precious

(thông tục) em yêu quý của anh; con yêu quý của ba...

Từ gần giống                                                                                    semiprecious                                                                                                            preciousness                                                                                                            preciously