Programs là gì


Hỏi ĐápLà gì

Thông tin thuật ngữ programs tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm programs tiếng Anh programs
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ programs

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

programs tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ programs trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ programs tiếng Anh nghĩa là gì.

program /program/quảng cáo

Giày Cao Gót Nữ 7cm & 9cm/ Sandal Nữ Quai Nhún Đính Đá Kim Tuyến 149.000 đ 298.000 đ (giảm 50%) xem thêm và mua

Thuật ngữ liên quan tới programs

 • lability tiếng Anh là gì?
 • coarse tuning tiếng Anh là gì?
 • pollutant tiếng Anh là gì?
 • exuviate tiếng Anh là gì?
 • rheumier tiếng Anh là gì?
 • gladiatorial tiếng Anh là gì?
 • fire-box tiếng Anh là gì?
 • vocalism tiếng Anh là gì?
 • erlangmeter tiếng Anh là gì?
 • wondrous tiếng Anh là gì?
 • impercipience tiếng Anh là gì?
 • Passche price index tiếng Anh là gì?
 • stone-crusher tiếng Anh là gì?
 • searing-iron tiếng Anh là gì?
 • articled tiếng Anh là gì?

Tóm lại nội dung ý nghĩa của programs trong tiếng Anh

programs có nghĩa là: program /program/*  danh từ- chương trình (công tác, biểu diễn văn nghệ...)- cương lĩnh (của tổ chức, đảng phái)*  ngoại động từ- đặt chương trình, lập chương trình

Đây là cách dùng programs tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ programs tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh