Queen wasp là gì - Nghĩa của từ queen wasp


Là gìNghĩa của từQueen wasp

queen wasp có nghĩa là

Chloe Bourgeois Alter Villain Ego, cô ấy đã Akumatized bởi Hawk Moth trong một hố giận dữ

Ví dụ

P1: Hey ai là nhân vật yêu thích của bạn trong Bọ rùa kỳ diệu? P2: yeah, của tôi là nữ hoàng wasp