Respiratory diseases là gì


Hỏi ĐápLà gì

respiratory illness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

respiratory illness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm respiratory illness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của respiratory illness.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

respiratory illness

Similar:

respiratory disease: a disease affecting the respiratory system

Synonyms: respiratory disorder

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến [email protected] (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).