Review article là gì


Hỏi ĐápLà gì

review article nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

review article nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm review article giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của review article.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

review article

Similar:

review: an essay or article that gives a critical evaluation (as of a book or play)

Synonyms: critique, critical review

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến [email protected] (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).