Rib trong may mặc là gì


Hỏi ĐápLà gì

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh phát âm ngoại ngữ rib fabric

Hình ảnh cho thuật ngữ rib fabric

(n) Rải rib, vải có sọc nổi
Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới Rib fabric
 • Staple
 • Complete
 • Padding dye
 • Lattice apron
 • Stitchto
 • Contrast part of shell
 • Pattern card
 • Lace trimming
 • Stream of warm air
 • Counter-clockwise
Chủ đề Chủ đề Giày da may mặc

Định nghĩa - Khái niệm

Rib fabric là gì?

Rib fabric có nghĩa là (n) Rải rib, vải có sọc nổi

 • Rib fabric có nghĩa là (n) Rải rib, vải có sọc nổi
 • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Rải rib, vải có sọc nổi Tiếng Anh là gì?

(n) Rải rib, vải có sọc nổi Tiếng Anh có nghĩa là Rib fabric.

Ý nghĩa - Giải thích

Rib fabric

Đây là cách dùng Rib fabric. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Rib fabric là gì? (hay giải thích (n) Rải rib, vải có sọc nổi nghĩa là gì?) . Định nghĩa Rib fabric là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Rib fabric / (n) Rải rib, vải có sọc nổi. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.