Rondevu là gì - Nghĩa của từ rondevu


Là gìNghĩa của từ

rondevu có nghĩa là

Gặp nhau tại một nơi được chỉ định và thời gian dành riêng cho mục đích của rượu và ma túy lạm dụng.
Không bị nhầm lẫn với rendezvous;Đó là một từ fags sử dụng.

Ví dụ

Steve không được mời đến Rondevu vì chúng tôi không muốn bất cứ ai thở nặng nề hoặc chạm vào Chim của chúng tôi sau khi chúng tôi có Mangled.

rondevu có nghĩa là

Một cuộc họp tại một thời gian và địa điểm sắp xếp trước

Ví dụ

Steve không được mời đến Rondevu vì chúng tôi không muốn bất cứ ai thở nặng nề hoặc chạm vào Chim của chúng tôi sau khi chúng tôi có Mangled.