Sabrage là gì - Nghĩa của từ sabrage


Là gìNghĩa của từ

sabrage có nghĩa là

Một sabrage là một kỹ thuật để mở một chai rượu sâm banh với saber, được sử dụng cho các dịp nghi lễ.Wielder trượt Saber dọc theo thân chai để quở mình trên đỉnh cổ, để lại cổ chai mở và sẵn sàng để đổ.Lực của mặt cùn của lưỡi kiếm Đánh vào môi làm vỡ kính để tách cổ áo khỏi cổ của chai.Một người không sử dụng mặt sắc nhọn của lưỡi kiếm.Nút chai và cổ áo vẫn ở bên nhau sau khi tách khỏi cổ.

Ví dụ

Khi nói đến việc sử dụng Sabrage Kỹ thuật, đó không phải là độ sắc nét hoặc kích thước của lưỡi kiếm quan trọng, nhưng nhiều hơn nữa quan trọng, đó là sức mạnh của tác động.