Sản xuất giống cây có mấy cách


Mẹo Hay

Đáp án: B

Giải thích : (Sản xuất giống cây trồng có 2 cách:

- Sản xuất giống cây trồng bằng hạt

- Sản xuất giống cây trồng bằng nhân giống vô tính – SGK trang 26)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

A. Nơi cất giữ phải đảm bảo nhiệt độ, độ ẩm thấp, kín

B. Hạt giống phải đạt chuẩn: khô, mẩy, không lẫn tạp chất, tỉ lệ hạt lép thấp, không bị sâu, bệnh…

C. Thường xuyên kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm, sâu, mọt để có biện pháp xử lí kịp thời

D. Cả A, B và C

Xem đáp án » 03/10/2019 113,281