Sau toward là gì


Hỏi ĐápLà gì

Từ: towards

/tə'wɔ:d/

 • tính từ

  (từ cổ,nghĩa cổ) dễ bảo, dễ dạy, ngoan

 • giới từ

về phía, hướng về

he was running toward us

nó chạy về phía chúng tôi

 • vào khoảng

  toward the end of the week

  vào khoảng cuối tuần

 • đối với

  his attitude toward me

  thái độ của hắn đối với tôi

 • để, cho, vì

  to save money toward one's old age

  dành dụm tiền cho tuổi già