Schrod là gì - Nghĩa của từ schrod


Là gìNghĩa của từ

schrod có nghĩa là

Schrod Đề cập đến Will Schrods Ai là một cơn sốt freakin Fuccin ass mông.Anh ấy đóng băng ít nhất 315 và chơi lb fuccin Kid Sick chạy một 4.6 40 và chơi ngay sang một bên tất cả các jcash fballer Mỹ, người được biết đến với 3,7 40 người bệnh.Cũng có tin đồn đã có nó Schrods là tất cả tự nhiên và ladys nói rằng nó sẽ cho thấy nếu bạn biết ý tôi là

Ví dụ

Lou: Người đàn ông tôi nghe nói rằng Nigga Schrods là một con thú.
Curtis: Ya I bod đó đến và mẹ bạn nói với tôi rằng anh ấy có một dương vật 15 inch
Lou: Vâng tôi đã nhìn thấy nó.

schrod có nghĩa là

Young Cá Cá

Ví dụ

Lou: Người đàn ông tôi nghe nói rằng Nigga Schrods là một con thú.