Shin yuna là gì - Nghĩa của từ shin yuna


Là gìNghĩa của từShin yuna

shin yuna có nghĩa là

Shin Yuna, còn được biết đến bởi Stagename Yuna, là thành viên của nhóm cô gái Hàn Quốc của JYP Itzy.Cô ấy là maknae, thị giác, rapper dẫn đầu, giọng ca phụ của nhóm cô ấy.

Ví dụ

Người 1: Đây là ai cô gái xinh đẹp?
Người 2: Tên cô ấy là Shin Yuna

shin yuna có nghĩa là

Một thuật ngữ được sử dụng để mô tả mức cao nhất của vẻ đẹp, không thể đạt được vẻ đẹp

Ví dụ

Người 1: Đây là ai cô gái xinh đẹp?
Người 2: Tên cô ấy là Shin Yuna Một thuật ngữ được sử dụng để mô tả mức cao nhất của vẻ đẹp, không thể đạt được vẻ đẹp