Ship cannon là gì - Nghĩa của từ ship cannon


Là gìNghĩa của từShip cannon

ship cannon có nghĩa là

Thủ dâm, giật ra (thường là nam)

Ví dụ

TRẺ: * fapfapfap *
Mẹ: Bạn đang làm gì Tôi đã nghe một cái gì đó?
Con: uhmmmmm không có gì
Mẹ: Làm nóng tàu của bạn Main Cannon?
Đứa trẻ (âm thầm :) chết tiệt

ship cannon có nghĩa là

Khi một chàng trai Wips Dick Out của quần của bạn và nó rất ngắn - nó trông giống như một con tàu Cannon.

Ví dụ

TRẺ: * fapfapfap *