Sign off contract là gì


Hỏi ĐápLà gì

Sign Off là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Sign Off / Ký Sổ Khi Tan Sở; Kiểm Danh Khi Rời Sở (Của Công Nhân Trong Các Xưởng) trong Kinh tế .

Thông tin chung

Tiếng Anh Sign Off
Tiếng Việt Ký Sổ Khi Tan Sở; Kiểm Danh Khi Rời Sở (Của Công Nhân Trong Các Xưởng)
Chủ đề Kinh tế

Định nghĩa - Khái niệm

Sign Off là gì?

  • Sign Off là Ký Sổ Khi Tan Sở; Kiểm Danh Khi Rời Sở (Của Công Nhân Trong Các Xưởng).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

Thuật ngữ tương tự - liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Sign Off

  • Ký Sổ Khi Tan Sở; Kiểm Danh Khi Rời Sở (Của Công Nhân Trong Các Xưởng) tiếng Anh

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế  Sign Off là gì? (hay Ký Sổ Khi Tan Sở; Kiểm Danh Khi Rời Sở (Của Công Nhân Trong Các Xưởng) nghĩa là gì?) Định nghĩa Sign Off là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Sign Off / Ký Sổ Khi Tan Sở; Kiểm Danh Khi Rời Sở (Của Công Nhân Trong Các Xưởng). Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục