So sánh thu hồi và trưng dụng đất


So SánhSo sánh

So sánh thu hồi và trưng dụng đất
Trưng dụng đất là gì?

Trưng dụng tài sản được hiểu là việc mà Nhà nước có nhu cầu sử dụng có thời hạn tài sản của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư thông qua quyết định về hành chính trong trường hợp thật sự cần thiết. Và đất cũng được biết đến là loại tài sản thuộc đối tượng trưng dụng. Vậy trưng dụng đất là gì? Có những hình thức nào liên quan đến trưng dụng đất? Bạn hãy cùng Mua Bán khám phá bài viết dưới đấy nhé.

Trưng dụng đất là gì ?

So sánh thu hồi và trưng dụng đất
Khái niệm trưng dụng đất là gì?

Trưng dụng đất là một phương tiện kiểm soát cho phép cơ quan Nhà nước trong trường hợp cần thiết để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh hoặc trong tình trạng chiến tranh, phòng chống thiên tai, tình trạng khẩn cấp sẽ sử dụng đất của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng với điều kiện có bồi thường.

Về bản chất, trưng dụng đất không tước mất quyền sử dụng đất của người sử dụng. Và khi hết thời gian trưng dụng, người sử dụng đất sẽ được nhận lại quyền này. 

So sánh giữa trưng dụng đất và thu hồi đất

Để tránh hiểu nhầm giữa trưng dụng đất là gì và thu hồi đất là gì thì chúng ta có bảng dưới đây phân biệt giữa hai khái niệm này:

Tiêu chí

Thu hồi đất

Trưng dụng đất

Mục đích, căn cứ

  • Thu hồi đất theo nhu cầu của cơ quan Nhà nước.
  • Thu hồi đương nhiên.
  • Bị vi phạm pháp luật về đất đai.

Trường hợp thật sự cần thiết để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh hoặc  trong tình trạng khẩn cấp, chiến tranh, phòng, chống thiên tai.