So sánh tính oxi hóa của O2 và O3 viết phương trình chứng minh


Học TốtSo SánhSo sánhPhương trình
Lập bảng so sánh oxi và ozon