Số tập hợp con có 3 phần tử của một tập hợp có 7 phần tử khác nhau là


Trang chủ Đề thi & kiểm tra Lớp 11 Toán học 105 Bài tập trắc nghiệm Tổ hợp - Xác suất từ đề thi đại học có lời giải !! Số tập hợp con có 3 phần tử của một...

Số tập hợp con có 3 phần tử của một tập hợp gồm 7 phần tử là: