Soạn bài ôn tập cuối kì 2 sgk ngữ văn 6 tập 2 chân trời sáng tạo chi tiết


Bài Tập
Việc sử dụng tiếng Việt trong những trường hợp trên chưa hợp lý. Người nói dùng những từ nước ngoài chêm vào những câu tiếng Việt mặc dù từ ngữ đó có trong tiếng Việt, gây nên cảm giác khó chịu, khó hiểu cho người nghe. Điều đó làm mất đi sự trong sáng của Tiếng Việt. Lưu ý, chúng ta chỉ nên dùng các từ mượn nước ngoài trong những trường hợp nhất định hoặc không có từ Tiếng Việt phù hợp để biểu thị.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

 • Câu 1
 • Câu 2
 • Câu 3
 • Câu 4
 • Câu 5
 • Câu 6
 • Câu 7
 • Câu 8
 • Câu 9
 • Câu 10
 • Câu 11
 • Câu 12
 • Câu 13
 • Câu 14

Câu 1

Video hướng dẫn giải

Câu 1 (trang 107 SGK Ngữ văn 6 tập 2)

Chỉ ra yếu tố miêu tả và tự sự trong đoạn thơ sau:

Ngày Huế đồ máu,

Chú Hà Nội về,

Tình cờ chú cháu,

Gặp nhau Hàng Bè.

Chú bé loắt choất,

Cái xắc xinh xinh,

Cái chân thoăn thoắt,

Cái đầu nghênh nghênh,

Ca-lô đội lệch,

Môm huýt sáo vang,

Như con chim chích,

Nhảy trên đường vàng...

- Cháu đi liên lạc,

Vui lắm chú à,

Ở đồn Mang Cá,

Thích hơn ở nhà!

(Tố Hữu, Lượm)

Phương pháp giải:

Nhớ lại kiến thức về phương thức miêu tả và tự sự.

Lời giải chi tiết:

- Yếu tố miêu tả: ngày Huế đổ máu, chú bé loắt choắt, cái xắc xinh xinh, cái chân thoăn thoắt, cái đầu nghênh nghênh, ca-lô đội lệch, mồm huýt sáo vang.

- Yếu tố tự sự: Cháu đi liên lạc, vui lắm chú à, ở đồn Mang Cá, thích hơn ở nhà.

Câu 2

Video hướng dẫn giải

Câu 2 (trang 107 SGK Ngữ văn 6 tập 2)

Nêu những điểm cần lưu ý khi đọc một văn bản thơ.

Phương pháp giải:

Nhớ lại kiến thức về hình thức và nội dung của bài thơ.

Lời giải chi tiết:

Những điểm cần lưu ý khi đọc một bài thơ:

- Cần xác định thể thơ hay thơ văn xuôi

- Xác định nội dung chính của bài

- Các yếu tố nghệ thuật

- Thái độ tình cảm của tác giả trong bài thơ.

Câu 3

Video hướng dẫn giải

Câu 3 (trang 107 SGK Ngữ văn 6 tập 2)

Dựa vào bảng sau, hãy chỉ ra tác dụng của các yếu tố trong văn bản thông tin:

Yếu tố

Tác dụng

Sapo

Đề mục

Chữ in đậm

Số thứ tự

Dấu gạch đầu dòng

Phương pháp giải:

Nhớ lại kiến thức về văn bản thông tin.

Lời giải chi tiết:

Yếu tố

Tác dụng

Sapo

Là đoạn văn mở đầu nhằm giới thiệu tóm tắt nội dung văn bản, thu hút người đọc văn bản

Đề mục

Nêu ra chủ đề của đoạn văn nhằm tóm tắt ý chính của đoạn cho người đọc hiểu

Chữ in đậm

Nhấn mạnh nội dung và ý nghĩa của chữ hoặc cụm từ im đậm

Số thứ tự