Straight A là gì


Hỏi ĐápLà gìGiới Tính

Từ: straight

/streit/

 • tính từ

  thẳng

  straight line

  đường thẳng

  straight hair

  tóc thẳng, tóc không quăn

  ví dụ khác

  straight as a post

  thẳng như cái cột

 • thẳng, thẳng thắn, chân thật

  straight speaking

  nói thẳng

  to be perfectly straight in one's dealings

  rất chân thật trong việc đối xử

 • ngay ngắn, đều

  to put things straight

  sắp xếp mọi vật cho ngay ngắn

  to put a room straight

  xếp một căn phòng cho ngăn nắp thứ tự

 • phó từ

  thẳng, suốt

  to go straight

  đi thẳng

  he came straight from home

  anh ấy đi thẳng từ nhà đến đây

 • thẳng, thẳng thừng

  I told it him straight out

  tôi nói thẳng với anh ta về vấn đề đó

 • đúng, đúng đắn, chính xác

  to see straight

  nhìn đúng

  to shoot straight

  bắn trúng

 • (từ cổ,nghĩa cổ) ngay lập tức

 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) straight away

 • danh từ

  sự thẳng

  to be out of the straight

  không thẳng, cong

 • chỗ thẳng, đoạn thẳng

 • (đánh bài) suốt (một bộ năm con liên tiếp, trong bài xì)

  • Cụm từ/thành ngữ

   a straight race

   cuộc đua hào hứng

   a straight tip

   lời mách nước từ nguồn tin đáng tin cậy (đua ngựa)

   a whisky straight

   (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) rượu uytky không pha

   thành ngữ khác

   to vote the straight ticket

   bỏ phiếu cho danh sách ứng cử viên đảng mình

   straight away

   ngay lập tức, không chậm trễ

   straight off

   không do dự

   Từ gần giống

   straightforward straighten straight-edge straightaway straightforwardness