Subprime borrowers là gì


Hỏi ĐápLà gì

Nợ dưới chuẩn (tiếng Anh: Subprime Loan) là một khoản vay với mức lãi suất cao hơn mức chuẩn, được cấp cho các cá nhân không đủ điều kiện tiếp cận các khoản vay đạt chuẩn.

  • 13-01-2020Chu kì bùng nổ và suy thoái (Boom And Bust Cycle) là gì?
  • 04-01-2020Nghĩa vụ nợ được thế chấp (Collateralized Debt Obligation - CDO) là gì?
  • 07-01-2020Xác suất vỡ nợ (Probability Of Default - PD) là gì? Ứng dụng của xác suất vỡ nợ
  • 09-12-2019Công ty thu hồi nợ (Collection Agency) là gì?
  • 31-12-2019Khoản nợ cấp cao (Senior Debt) là gì? Đặc điểm
Subprime Loan

Hình minh họa

Nợ dưới chuẩn (Subprime Loan)

Định nghĩa

Nợ dưới chuẩn trong tiếng Anh là Subprime Loan. Nợ dưới chuẩn hay còn gọi là các khoản vay dưới chuẩn.

Nợ dưới chuẩn là một khoản vay với mức lãi suất cao hơn mức chuẩn, được cấp cho các cá nhân không đủ điều kiện tiếp cận các khoản vay đạt chuẩn.

Những đối tượng này tiềm ẩn rủi ro không có khả năng trả nợ và do đó rất khó khăn trong việc tiếp cận nguồn tín dụng truyền thống vốn chỉ dành cho những đối tượng đạt chuẩn.

Hiểu về nợ dưới chuẩn

- Những người tiếp cận các khoản vay dưới chuẩn thường đã bị từ chối bởi những tổ chức cho vay truyền thống do mức xếp hạng tín dụng thấp hoặc các yếu tố khác chỉ ra khả năng không thể thanh toán nợ đến hạn của những cá nhân này.

- Những người cho vay khác nhau đánh giá rủi ro của người vay ở mức độ khác nhau nên số tiền lãi cụ thể được tính cho các khoản vay dưới chuẩn là không giống nhau.

Điều này có nghĩa là người tiếp cận các khoản vay dưới chuẩn có cơ hội tiết kiệm tiền thông qua việc xem xét lãi suất cho vay dưới chuẩn của nhiều đơn vị cho vay. Tuy nhiên, theo định nghĩa, lãi suất cho vay dưới chuẩn luôn cao hơn lãi suất cơ bản (lãi suất chuẩn).

- Bất kì tổ chức tài chính nào cũng có thể cung cấp một khoản vay với lãi suất dưới chuẩn, nhưng các tổ chức cho vay thường tập trung vào các khoản cho vay dưới chuẩn với lãi suất cao. Những người cho vay này cung cấp vốn cho các cá nhân gặp khó khăn trong việc tiếp cận các khoản vay với lãi suất thấp để đầu tư, phát triển kinh doanh hoặc mua nhà.

- Cho vay dưới chuẩn thường được coi là cho vay cắt cổ. Cho vay cắt cổ là một âm mưu khi cho vay với lãi suất không hợp lí, trói buộc người đi vay bằng những khoản nợ và tăng khả năng vỡ nợ của những người này.

Tuy nhiên, việc nhận khoản vay dưới chuẩn có thể là một lựa chọn hợp lí nếu khoản vay đó là phương tiện để trả hết các khoản nợ với lãi suất cao hơn, chẳng hạn như thẻ tín dụng hoặc trong trường hợp người vay không có phương tiện nào khác để nhận được các khoản tín dụng.

(Tài liệu tham khảo: Subprime Loan, Investopedia)

Khủng hoảng cho vay thế chấp dưới chuẩn (Subprime mortgage crisis) là gì?

Khủng hoảng cho vay thế chấp dưới chuẩn (Subprime mortgage crisis) là gì?                                          18-09-2019                                        Thế chấp dưới chuẩn (Subprime Mortgage) và tác động tới nền kinh tế                                          27-11-2019                                        Nghĩa vụ nợ cầm cố thế chấp (Collateralized Mortgage Obligation - CMO) là gì?