Súng trường là gì


Hỏi ĐápLà gì

Súng trường là một loại vũ khí hiện đại, dùng để bắn đạn vào mục tiêu. Kích cỡ dài hơn súng ngắn nên gọi là súng trường. Cách để phân biệt súng trường với các loại súng cũng có kích thước tương tự là súng trường chỉ bắn từng phát một và sử dụng loại đạn chì cổ điển. Vì thế không bao gồm súng ngắm.

Bài viết chính của thể loại này là Súng trường.