Tại sao chó không sủa khi gặp trộm


Hỏi ĐápTại sao

Tôi nghe nói bọn trộm cắp bây giờ có dùng thứ gì đó khiến cho chó không sủa nữa. Kính mong bạn đọc vui lòng cho tôi biết là bọn chúng dùng thủ đọan gì? Và có cách nào vô hiệu hóa thứ đó để khi có trộm thì chó sẽ sủa. Xin cảm ơn.

Kim Dung