Tại sao có thể nói quang hợp là quá trình oxy hóa - khử?


Hỏi ĐápTại sao

Hãy phân tích sơ đồ quang hợp hình 8.1 để thấy rõ bản chất hóa học của quá trình quang hợp và giải thích tại sao lại gọi quá trình quang hợp là quá trình ôxi hóa - khử?

Đề bài

Hãy phân tích sơ đồ quang hợp hình 8.1 để thấy rõ bản chất hóa học của quá trình quang hợp và giải thích tại sao lại gọi quá trình quang hợp là quá trình ôxi hóa - khử?

Lời giải chi tiết

- Phản ứng ôxi hóa là phản ứng làm mất điện tử, loại H, giải phóng năng lượng. Diệp lục mất electron.

- Phản ứng khử là phản ứng nhận electron, nhận H, tích lũy năng lượng. NADP+ nhận electron, nhận H để hình thành NADPH, khử CO2thành glucozơ, tích lỹ năng lượng.

Loigiaihay.com

 • Qua bảng 8, hãy nêu sự khác biệt giữa thực vật C3, C4, CAM.

  Qua bảng 8, hãy nêu sự khác biệt giữa thực vật C3, C4, CAM.

  Qua bảng 8, hãy nêu sự khác biệt giữa thực vật C3, C4, CAM.

 • Câu 1 trang 39 SGK Sinh học 11 Nâng cao

  Câu 1 trang 39 SGK Sinh học 11 Nâng cao

  Giải bài tập Câu 1 trang 39 SGK Sinh học 11 Nâng cao

 • Câu 2 trang 39 SGK Sinh học 11 Nâng cao

  Câu 2 trang 39 SGK Sinh học 11 Nâng cao

  Giải bài tập Câu 2 trang 39 SGK Sinh học 11 Nâng cao

 • Câu 3 trang 39 SGK Sinh học 11 Nâng cao

  Câu 3 trang 39 SGK Sinh học 11 Nâng cao

  giải câu 3 trang 39 SGK Sinh học 11 Nâng cao: Giải thích sự xuất hiện các con đường cố định C02 ở thực vật C4 và CAM.

 • Câu 4 trang 39 SGK Sinh học 11 Nâng cao

  Câu 4 trang 39 SGK Sinh học 11 Nâng cao

  Giải bài tập Câu 4 trang 39 SGK Sinh học 11 Nâng cao

 • Vì sao nói quang hợp là một quá trình ôxihoá - khử?

  Vì sao nói quang hợp là một quá trình ôxihoá - khử?

  A. Vì nó gồm có pha sáng ở grana và pha tối ở chất nền lục lạp.

  B. Vì nó gồm quá trình oxihoá nước và quá trình khử CO2.

  C. Vì nó gồm quá trình khử nước và quá trình oxihoá CO2.

  D. Vì các phản ứng trong quang hợp đều là phản ứng oxihoá-khử.

  Mục lục

  • 1 Từ nguyên
  • 2 Lịch sử
  • 3 Lục lạp
   • 3.1 Cấu tạo của lục lạp
   • 3.2 Sắc tố quang hợp
   • 3.3 Phổ hấp thụ của sắc tố
  • 4 Pha sáng
   • 4.1 Điều kiện xảy ra và bản chất của pha sáng quá trình quang hợp
   • 4.2 Quang hệ PSI và PSII
   • 4.3 Quang phân ly
    • 4.3.1 Thí nghiệm của van Niel
    • 4.3.2 Thí nghiệm đánh dấu phóng xạ
    • 4.3.3 Phương trình tổng quát của quang phân ly
   • 4.4 Chuỗi truyền electron thẳng hàng
  • 5 Pha tối
   • 5.1 Chu trình Calvin
   • 5.2 Chu trình Hatch-Slack (C4)
   • 5.3 Hô hấp sáng
  • 6 Ý nghĩa và vai trò
   • 6.1 Về mặt năng lượng và dinh dưỡng
   • 6.2 Về mặt môi trường
  • 7 Chú thích
  • 8 Liên kết ngoài