Tại sao gọi khu vực Mĩ Latinh sau Chiến tranh the giới thứ hai là Đại lục núi lửa


Hỏi ĐápTại sao

Mĩ Latinh được gọi là lục địa bùng cháy sau Chiến tranh thế giới thứ hai vì

A. Khởi nghĩa vũ trang là hình thức chủ yếu trong cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mĩ.

Đáp án chính xác

B. thường xuyên xảy ra cháy rừng.

C. có nhiều núi lửa hoạt động.

D. có cách mạng Cuba bùng nổ và 17 nước giành được độc lập năm 1960

Xem lời giải