Thay đổi biên là gì


Hỏi ĐápLà gì

Biên, thuật ngữ trong kinh tế học, chỉ kết quả xảy ra thêm khi tiêu dùng hay sản xuất thêm một đơn vị hàng hóa. Thuật ngữ này xuất phát từ toán học. Khi đại lượng X phụ thuộc vào đại lượng Y, thì mức thay đổi của X khi Y thay đổi một đơn vị được gọi là biên của X (dX/dY).

Xem thêmSửa đổi

  • Thỏa dụng biên
  • Chi phí biên
  • Thu nhập biên
  • Thiên hướng tiêu dùng biên
  • Tỷ lệ thay thế biên
  • Thuế suất biên

Tham khảoSửa đổi