The article là gì


Hỏi ĐápLà gì

@article /ɑ:tikl/
* danh từ
bài báo
=leading article+ bài xã luận
điều khoản, mục
=articles of apprenticeship+ điều khoản học việc (trong giao kèo)
=article of faith+ tín điều
đồ, thức, vật phẩm; hàng
=articles of daily necessity+ những thức cần thiết cho đời sống hằng ngày
=an article of food+ đồ ăn
=an article of clothing+ đồ mặc
=article of luxury+ hàng xa xỉ
(ngôn ngữ học) mạo từ
=definite article+ mạo từ hạn định
=indefinite article+ mạo từ bất định
!in the article of death
lúc chết, lúc tắt thở
* ngoại động từ
đặt thành điều khoản, đặt thành mục
cho học việc theo những điều khoản trong giao kèo
=articled apprentice+ người học việc theo giao kèo
(pháp lý) buộc tội; tố cáo
=to article against someone for something+ tố giác ai về việc gì; buộc tội ai về cái gì

@article
(Tech) điều khoản, mục; vật phẩm; bài báo,

5/5 - (1 vote)