Thời gian diễn ra Tiếng Anh là gì


Hỏi ĐápLà gìHọc TốtTiếng anh

Cụm động từ chủ đề thời gian

Cụm động từ chủ đề thời gian

1/ come round: (sự kiện/ngày gì đó) diễn ra đúng thời điểm của nó theo định kỳ

Vd: Christmas comes round so quickly!

(Giáng sinh đến thật nhanh!)

2/ come up: sắp diễn ra

Vd: My birthday is coming up.

(Sắp đến sinh nhật của tôi.)

3/ slip away: trôi qua rất nhanh

Vd: Time was slipping away and she had to make a decision soon.

(Thời gian đang trôi qua rất nhanh và cô ấy phải sớm ra quyết định.)

4/ pass sb by: (thời gian, cơ hội,) trôi qua mà không hay biết, không biết nắm bắt

Vd: Sometimes I feel that life is just passing me by.

(Thỉnh thoảng, tôi cảm thấy cuộc sống đang trôi qua rất nhanh mà tôi không hề hay biết.)

5/ hurry up: làm việc gì đó nhanh hơn

Vd: Try and hurry her up a bit or well be late.

(Thử bảo cô ấy nhanh lên một chút xem hoặc là chúng ta sẽ bị trễ.)

6/ spin out: kéo dài thời gian

Vd: I tried to spin things out until you arrived.

(Tôi cố gắng kéo dài mọi việc cho đến khi bạn đến.)

7/ put back: hoãn lại

Vd: Weve put the trip back until June now.

(Giờ chúng tôi hoãn chuyến đi lại cho đến tháng Sáu.)

8/ set back: làm chậm tiến độ của việc gì

Vd: The spending cuts have set the project back several years.

(Việc cắt giảm chi phí đã làm chậm tiến độ của dự án thêm vài năm.)

9/ free up: dành ra thời gian để làm gì

Vd: I need to free up some time this weekend to finish the report.

(Tôi cần dành ra một ít thời gian trong tuần này để hoàn tất báo cáo này.)

10/ fritter away: lãng phí thời gian

Vd: Youd have got far more done if you hadnt frittered away so much time.

(Đáng lẽ bạn đã hoàn thành được rất nhiều rồi nếu bạn không lãng phí quá nhiều thời gian.)


Học và Cải thiện khả năng tiếng Anh của bạn
cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày

Nếu việc nâng cao khả năng tiếng Anh sẽ mang lại kết quả tốt hơn cho việc học hay công việc của bạn, thì Tiếng Anh Mỗi Ngày có thể giúp bạn đạt được mục tiêu đó.

Thông qua Chương trình Học tiếng Anh PRO, Tiếng Anh Mỗi Ngày giúp bạn:

  • Luyện nghe tiếng Anh: từ cơ bản đến nâng cao, qua audios và videos.
  • Học và vận dụng được những từ vựng tiếng Anh thiết yếu.
  • Nắm vững ngữ pháp tiếng Anh.
  • Học về các mẫu câu giao tiếp tiếng Anh thông dụng.

Khi học ở Tiếng Anh Mỗi Ngày (TAMN), bạn sẽ không:

  • Không học vẹt
  • Không học để đối phó

Bởi vì có một cách học tốt hơn: học để thật sự giỏi tiếng Anh, để có thể sử dụng được và tạo ra kết quả trong học tập và công việc.

Giúp bạn xây dựng nền móng cho tương lai tươi sángthông qua việc học tốt tiếng Anh là mục tiêu mà Tiếng Anh Mỗi Ngày sẽ nỗ lực hết sức để cùng bạn đạt được.  Xem mô tả chi tiết về Học tiếng Anh PRO

Tìm kiếm các bài viết khác ở Tiếng Anh Mỗi Ngày

Hoặc tham khảo những bài viết liên quan ở dưới đây

Cụm động từ chủ đề du lịch

Cụm động từ chủ đề du lịch

Giải thích từ vựng ABILITY

Giải thích từ vựng ABILITY

Cụm động từ chủ đề điện thoại

Cụm động từ chủ đề điện thoại

Cụm động từ chủ đề quần áo

Cụm động từ chủ đề quần áo

Cụm động từ chủ đề kinh doanh

Cụm động từ chủ đề kinh doanh

Cụm động từ chủ đề sức khỏe

Cụm động từ chủ đề sức khỏe

Xem tất cả các bài viết về Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề