Thủy chế của nước sông phức tập phụ thuộc vào


TUẦN 9: (16/03/2020 21/03/2020)

BÀI 23: SÔNG VÀ HỒ

I. NỘI DUNG BÀI HỌC

1. Sông và lượng nước của sông

a. Sông

- Sông: là dòng chảy thường xuyên, tương đối ổn định trên bề mặt lục địa

- Lưu vực sông: là vùng đất đai cung cấp nước thường xuyên cho một con sông

- Hệ thống sông: dòng chính cùng với phụ lưu, chi lưu hợp lại với nhau tạo thành hệ thống sông

b. Lượng nước của sông

- Lưu lượng: là lượng nước chảy qua mặt cắt ngang lòng sông ở một địa điểm nào đó, trong 1 giây đồng hồ.

- Mối quan hệ giữa nguồn cấp nước và chế độ chảy (thủy chế) của sông: Nếu sông chỉ phụ thuộc vào một nguồn cấp nước thì thủy chế của nó tương đối đơn giản; còn nếu sông phụ thuộc vào nhiều nguồn cấp nước khác nhau thì thủy chế của nó phức tạp hơn.

2. Hồ

- Hồ là những khoảng nước đọng tương đối rộng và sâu trong đất liền.

- Phân loại hồ:

+ Căn cứ vào tính chất của nước, hồ được phân thành 2 loại: hồ nước mặn và hồ nước ngọt.

+ Căn cứ vào nguồn gốc hình thành khác nhau có hồ vết tích của các khúc sông, hồ miệng núi lửa, hồ băng hà, hồ nhân tạo

II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

1. Thế nào là sông? Hệ thống sông? Lưu vực sông?

2. Có mấy loại hồ? Phân loại hồ?

3. Sông, hồ giống và khác nhau như thế nào?

4. Học và làm bài tập 1, 2, 3, 4 trong SGK.

**********************************

TUẦN 10: (23/03/2020 28/03/2020)

BÀI 24: BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG

I. NỘI DUNG BÀI HỌC

1. Độ muối của nước biển và đại dương

- Độ muối trung bình của nước biển và đại dương là 350/00, có sự khác nhau về độ muối của các biển và đại dương

- Độ muối của các biển và đại dương không giống nhau tùy thuộc vào nguồn nước sông đổ vào nhiều hay ít và độ bốc hơi lớn hay nhỏ.

2. Sự vận động của nước biển và đại dương

a. Sóng biển

- Là hình thức dao động tại chỗ của nước biển và đại dương

- Nguyên nhân sinh ra sóng biển chủ yếu là gió. Động đất ngầm dưới đáy biển sinh ra sóng thần.

b. Thủy triều

- Là hiện tượng nước biển có lúc dâng lên, lấn sau vào đất liền; có lúc lại rút xuống, lùi tít ra xa.

- Nguyên nhân sinh ra thủy triều là do sức hút của Mặt Trăng và Mặt Trời.

c. Dòng biển (hải lưu)

- Là hiện tượng chuyển động của lớp nước biển trên mặt, tạo thành các dòng chảy trong các biển và đại dương.

- Nguyên nhân sinh ra các dòng biển chủ yếu là các loại gió thổi thường xuyên trên Trái Đất: Tín phong, Tây ôn đới.

II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

1. Cho biết nguyên nhân 3 hình thức vận động của nước biển?

2. Vì sao độ muối của các biển và đại dương lại khác nhau?

3. Học sinh trả lời các câu hỏi trong SGK