Tiện nghi Tiếng Anh là gì


Hỏi ĐápLà gìHọc TốtTiếng anh

tiện nghi trong Tiếng Anh là gì?

tiện nghi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tiện nghi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

tiện nghi

comfort; convenience

những tiện nghi trong nhà home comforts

'nhà/khách sạn đủ tiện nghi hiện đại' 'house/hotel with all modern conveniences; house/hotel with every modern convenience; house/hotel with all mod cons'

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

tiện nghi

* noun

comforts, conveniences

Từ điển Việt Anh - VNE.

tiện nghi

comfort, convenience