Ting wong là gì - Nghĩa của từ ting wong


Là gìNghĩa của từTing wong

ting wong có nghĩa là

Tên được đặt cho Mr. Wong không thể giải thích được Bé trắng bởi vì "hai Wongs không tạo nên một màu trắng."

Ví dụ

Vâng, Mr. Wong, có lẽ bạn nên đặt tên cho anh ta sum ting wong.

ting wong có nghĩa là

Một tiếng vang mà mọi người nói chuyện nhưng không biết điều đó. Tất cả đều là bánh thịt bò sống trong đại dương. họ có mùi như phô mai lit.

Ví dụ

Vâng, Mr. Wong, có lẽ bạn nên đặt tên cho anh ta sum ting wong.

ting wong có nghĩa là

Một tiếng vang mà mọi người nói chuyện nhưng không biết điều đó. Tất cả đều là bánh thịt bò sống trong đại dương. họ có mùi như phô mai lit.

Ví dụ

Vâng, Mr. Wong, có lẽ bạn nên đặt tên cho anh ta sum ting wong.

ting wong có nghĩa là

Một tiếng vang mà mọi người nói chuyện nhưng không biết điều đó. Tất cả đều là bánh thịt bò sống trong đại dương. họ có mùi như phô mai lit.

Ví dụ

Vâng, Mr. Wong, có lẽ bạn nên đặt tên cho anh ta sum ting wong.

ting wong có nghĩa là

Một tiếng vang mà mọi người nói chuyện nhưng không biết điều đó. Tất cả đều là bánh thịt bò sống trong đại dương. họ có mùi như phô mai lit.

Ví dụ

Mỗi một là nói chuyện Ching Chong Bing Bong Ling Long Ting Wing Wong Đinh Dong Fing Fing Ring Rong Những ngày này!

ting wong có nghĩa là

Đội trưởng của Aisiana chuyến bay 214.

Ví dụ

Captain Sum Ting Wong Sống sót sau vụ tai nạn Asiana Chuyến bay 214 với các phi công đồng nghiệp WI TU LO, Hồ Li Fuk và Bang Đinh Ow.

ting wong có nghĩa là

Đội trưởng của Aisiana chuyến bay 214.

Ví dụ

Captain Sum Ting Wong Sống sót sau vụ tai nạn Asiana Chuyến bay 214 với các phi công đồng nghiệp WI TU LO, Hồ Li Fuk và Bang Đinh Ow.

ting wong có nghĩa là

Trung Quốc cách nói ~ cái này không phải

Ví dụ

Tổng hợp ting wong với anh ta.

ting wong có nghĩa là

Tên đã cho đến một em bé Trung Quốc với bệnh tâm thần.

Ví dụ

Bác sĩ: "Tôi sợ, Mr Wong, rằng con bạn đã được sinh ra với Hội chứng Down" Ông Wong: "Chúng ta phải gọi anh ta là Sum Ting Wong!"