Tính bằng hai cách 8 x 23 Chia 4


Mẹo Hay

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 4: tại đây

  • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4
  • Sách giáo khoa toán lớp 4
  • Sách Giáo Viên Toán Lớp 4
  • Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 1
  • Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2

Sách giải toán 4 Chia một tích cho một số giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 4 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

Bài 1 (trang 79 SGK Toán 4): Tính bằng hai cách:

a. (8 x 23) : 4

b. (15 x 24) : 6

Lời giải:

a. = 184 : 4

= 8 : 4 x 23 = 2 x 23 = 46

b. = 360 : 6 = 60

= 15 x (24 : 6) = 15 x 4 = 60

Bài 2 (trang 79 SGK Toán 4): Tính bằng cách thuận tiện nhất: (25 x 36) : 9

Lời giải:

= 25 x (36 : 9) = 25 x 4 = 100

Bài 3 (trang 79 SGK Toán 4): Một cửa hàng có 5 tấm vải, mỗi tấm dài 30m. Cửa hàng đã bán đượcGiải bài 3 trang 79 sgk Toán 4 (Chia một tích cho một số) | Để học tốt Toán 4 Bai 3 Trang 79 Sgk Toan 4số vải. Hỏi cửa hàng đã bán được bao nhiêu mét vải

Lời giải:

Cách 1: Giải bài 3 trang 79 sgk Toán 4 (Chia một tích cho một số) | Để học tốt Toán 4 Bai 3 Trang 79 Sgk Toan 4m vải là: 5 : 5 = 1 (tấm vải)

Vậy cửa hàng đã bán được 30m vải

Cách 2 : 5 tấm vải dài tất cả : 30 x 5 = 150 (m)

Vậy cửa hàng đã bán được 150 : 5 = 30 (m)

Đáp số : 30m

Nói thêm : Từ hai cách giải trên, ta có : (30 x 5) : 5 = 30 x (5 : 5)