Tổ chức xã hội đầu tiên của người tối cổ là gì


Hỏi ĐápLà gì

Giải Sách Bài Tập Lịch Sử 6 Bài 3: Xã hội nguyên thủy giúp HS giải bài tập, cung cấp cho HS những kiến thức cơ bản, chính xác, khoa học để các em có những hiểu biết cần thiết về lịch sử thế giới, nắm được những nét lớn của tiến trình lịch sử Việt Nam:

  • Giải Lịch Sử Lớp 6
  • Giải Vở Bài Tập Lịch Sử Lớp 6
  • Sách Giáo Khoa Lịch Sử Lớp 6
  • Giải Lịch Sử Lớp 6 (Ngắn Gọn)
  • Tập Bản Đồ Lịch Sử Lớp 6
  • Sách Giáo Viên Lịch Sử Lớp 6

1. (trang 8 SBT Lịch Sử 6): Loài vượn cổ có đặc điểm

A. sống cách đây hàng chục triệu năm.

B. có thể đi bằng hai chi sau, hai chi trước được dùng để cầm nắm.

C. biết sử dụng những hòn đá, cành cây, làm công cụ.

D. A và B đúng. Lời giải:

Đáp án A

2. (trang 8 SBT Lịch Sử 6): Người tối cổ có những đặc điểm

A. đã đi, đứng bằng hai chi sau, hai chi trước đã trở lên khéo léo như người ngày nay.

B. đã đi bằng hai chi sau, dùng hai chi trước để cầm nắm và biết sử dụng những hòn đá, cành cây, làm công cụ.

C. đã đi, đứng bằng hai chi sau và có dáng đi thẳng đứng, hai chi trước đã thành hai tay khéo léo, não phát triển  Lời giải:

Đáp án B

3. (trang 8 SBT Lịch Sử 6): Hài cốt của Người tối cổ đã được tìm thấy ở

A. Đông Phi, Tây Á, Trung Quốc, Bắc Âu.

B. Đông Phi, Tây Á, Bắc Âu.

C. Đông Phi, In-đô-nê-xi-a, Trung Quốc.

D. Đông Phi, Trung Quốc, Ấn Độ. Lời giải:

Đáp án C

4. (trang 8 SBT Lịch Sử 6): Tổ chức xã hội đầu tiên của Người tối cổ là

A. bầy người.     B. công xã thị tộc.

C. thị tộc.     D. bộ lạc.  Lời giải:

Đáp án A

5. (trang 8 SBT Lịch Sử 6): Di cốt của Người tinh khôn được tìm thấy ở

A. Đông Phi, Trung Quốc, Việt Nam.

B. Đông Phi.

C. Bắc Âu.

D. hầu khắp các châu lục. Lời giải:

Đáp án D

6. (trang 9 SBT Lịch Sử 6): So với Người tối cổ, Người tinh khôn đã biết

A. săn bắt, hái lượm.

B. ghè đẽo đá làm công cụ.

C. biết dùng lửa để sưởi ấm, nướng thức ăn và xua đuổi thú dữ.

D. trồng rau, trồng lúa và chăn nuôi gia súc, biết làm đồ trang sức. Lời giải:

Đáp án D

7. (trang 9 SBT Lịch Sử 6): Xã hội nguyên thuỷ dần dần tan rã khi

A. con người biết trồng trọt và chăn nuôi.

B. con người biết dùng kim loại để chế tạo công cụ và làm ra một lượng sản phẩm không chỉ đủ nuôi sống mình mà còn dư thừa.

C. xã hội có giai cấp xuất hiện.

D. con người biết đóng thuyền vượt biển để buôn bán. Lời giải:

Đáp án B

1. (trang 8 SBT Lịch Sử 6): Loài vượn cổ có đặc điểm

A. sống cách đây hàng chục triệu năm.

B. có thể đi bằng hai chi sau, hai chi trước được dùng để cầm nắm.

C. biết sử dụng những hòn đá, cành cây, làm công cụ.

D. A và B đúng. Lời giải:

Đáp án A

2. (trang 8 SBT Lịch Sử 6): Người tối cổ có những đặc điểm

A. đã đi, đứng bằng hai chi sau, hai chi trước đã trở lên khéo léo như người ngày nay.

B. đã đi bằng hai chi sau, dùng hai chi trước để cầm nắm và biết sử dụng những hòn đá, cành cây, làm công cụ.

C. đã đi, đứng bằng hai chi sau và có dáng đi thẳng đứng, hai chi trước đã thành hai tay khéo léo, não phát triển  Lời giải:

Đáp án B

3. (trang 8 SBT Lịch Sử 6): Hài cốt của Người tối cổ đã được tìm thấy ở

A. Đông Phi, Tây Á, Trung Quốc, Bắc Âu.

B. Đông Phi, Tây Á, Bắc Âu.

C. Đông Phi, In-đô-nê-xi-a, Trung Quốc.

D. Đông Phi, Trung Quốc, Ấn Độ. Lời giải:

Đáp án C

4. (trang 8 SBT Lịch Sử 6): Tổ chức xã hội đầu tiên của Người tối cổ là

A. bầy người.     B. công xã thị tộc.

C. thị tộc.     D. bộ lạc.  Lời giải:

Đáp án A

5. (trang 8 SBT Lịch Sử 6): Di cốt của Người tinh khôn được tìm thấy ở

A. Đông Phi, Trung Quốc, Việt Nam.

B. Đông Phi.

C. Bắc Âu.

D. hầu khắp các châu lục. Lời giải:

Đáp án D

6. (trang 9 SBT Lịch Sử 6): So với Người tối cổ, Người tinh khôn đã biết

A. săn bắt, hái lượm.

B. ghè đẽo đá làm công cụ.

C. biết dùng lửa để sưởi ấm, nướng thức ăn và xua đuổi thú dữ.

D. trồng rau, trồng lúa và chăn nuôi gia súc, biết làm đồ trang sức. Lời giải:

Đáp án D

7. (trang 9 SBT Lịch Sử 6): Xã hội nguyên thuỷ dần dần tan rã khi

A. con người biết trồng trọt và chăn nuôi.

B. con người biết dùng kim loại để chế tạo công cụ và làm ra một lượng sản phẩm không chỉ đủ nuôi sống mình mà còn dư thừa.

C. xã hội có giai cấp xuất hiện.

D. con người biết đóng thuyền vượt biển để buôn bán. Lời giải:

Đáp án B

Bài tập 2 (trang 9 SBT Lịch Sử 6): Hãy nối nội dung ở cột A với mốc thời gian ở cột B sao cho đúng.

A B
1.Xuất hiện loài vượn cổ a. Khoảng 3-4 triệu năm trước
2. Xuất hiện Người tối cổ b. Khoảng chục triệu năm trước
3. Xuất hiện Người tinh khôn c.Khoảng 4000 năm TCN
4. Xuất hiện công cụ bằng kim loại d.Khoảng 4 vạn năm trước
e.Khoảng 1 vạn năm trước

Lời giải:

1-b

2-a

3-d

4-c.

Bài tập 2 (trang 9 SBT Lịch Sử 6): Hãy nối nội dung ở cột A với mốc thời gian ở cột B sao cho đúng.

A B
1.Xuất hiện loài vượn cổ a. Khoảng 3-4 triệu năm trước
2. Xuất hiện Người tối cổ b. Khoảng chục triệu năm trước
3. Xuất hiện Người tinh khôn c.Khoảng 4000 năm TCN
4. Xuất hiện công cụ bằng kim loại d.Khoảng 4 vạn năm trước
e.Khoảng 1 vạn năm trước

Lời giải:

1-b

2-a

3-d

4-c.

Bài tập 3 (trang 9 SBT Lịch Sử 6): Hãy điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống () trong các câu sau.

A. Người tối cổ sống quần tụ với nhau gồm khoảng vài chục người gọi là..

B. Trải qua hàng triệu năm, Người tối cổ dần dần trở thành

C. Những bộ xương của Người tinh khôn có niên đại sớm nhất vào khoảng .năm trước đây.

D. Người tinh khôn sống theo từng nhóm nhỏ, gồm vài chục gia đình, có họ hàng gần gũi với nhau gọi là.

E. Khoảngnăm TCN, con người đã phát hiện ra kim loại và dùng kim loại để chế tạo công cụ.

G. Nhờ công cụ bằng kim loại, người ta làm ra không chỉ đủ ăn mà còn có của

H. Một số người đã lợi dụng chức phận để của dư thừa.

I. Xã hội nguyên thuỷ dần dần tan rã, nhường chỗ cho xã hội có ..xuất hiện

Lời giải:

A. bầy người ;

B. Người tinh khôn ;

C. 4 vạn ;

D. thị tộc ;

E. 4000 ;

G. dư thừa thường xuyên ;

H. chiếm đoạt;

I. giai cấp.

Bài tập 3 (trang 9 SBT Lịch Sử 6): Hãy điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống () trong các câu sau.

A. Người tối cổ sống quần tụ với nhau gồm khoảng vài chục người gọi là..

B. Trải qua hàng triệu năm, Người tối cổ dần dần trở thành

C. Những bộ xương của Người tinh khôn có niên đại sớm nhất vào khoảng .năm trước đây.

D. Người tinh khôn sống theo từng nhóm nhỏ, gồm vài chục gia đình, có họ hàng gần gũi với nhau gọi là.

E. Khoảngnăm TCN, con người đã phát hiện ra kim loại và dùng kim loại để chế tạo công cụ.

G. Nhờ công cụ bằng kim loại, người ta làm ra không chỉ đủ ăn mà còn có của

H. Một số người đã lợi dụng chức phận để của dư thừa.

I. Xã hội nguyên thuỷ dần dần tan rã, nhường chỗ cho xã hội có ..xuất hiện

Lời giải:

A. bầy người ;

B. Người tinh khôn ;

C. 4 vạn ;

D. thị tộc ;

E. 4000 ;

G. dư thừa thường xuyên ;

H. chiếm đoạt;

I. giai cấp.

1. (trang 10 SBT Lịch Sử 6): Có những loại hình công cụ, đồ trang sức nào mà người nguyên thuỷ đã sử dụng?

Lời giải:

liềm, dao, giáo, rìu, kim khâu, vòng tay, vòng cổ,

2. (trang 10 SBT Lịch Sử 6): Những loại hình công cụ đó gợi cho em biết gì về đời sống kinh tế và văn hoá tinh thần của người nguyên thuỷ ?

Lời giải:

chứng tỏ con người đã biết trồng trọt, săn bắn, làm nghề thủ công, con người đã biết làm đẹp, làm phong phú hơn cuộc sống tinh thần.

1. (trang 10 SBT Lịch Sử 6): Có những loại hình công cụ, đồ trang sức nào mà người nguyên thuỷ đã sử dụng?

Lời giải:

liềm, dao, giáo, rìu, kim khâu, vòng tay, vòng cổ,

2. (trang 10 SBT Lịch Sử 6): Những loại hình công cụ đó gợi cho em biết gì về đời sống kinh tế và văn hoá tinh thần của người nguyên thuỷ ?

Lời giải:

chứng tỏ con người đã biết trồng trọt, săn bắn, làm nghề thủ công, con người đã biết làm đẹp, làm phong phú hơn cuộc sống tinh thần.

Bài tập 5 (trang 10 SBT Lịch Sử 6): Đời sống vật chất và tinh thần của Người tinh khôn trong công xã thị tộc có gì khác so với đời sống của Người tối cổ ở thời kì bầy người ?

Đời sống của Người tối cổ Đời sống của Người tinh khôn

Lời giải:

Người tối cổ sống chủ yếu phụ thuộc vào thiên nhiên (thông qua săn bắt, hái lượm), ăn lông ở lỗ. Người tinh khôn đã biết trồng rau, trồng lúa, biết chăn nuôi gia súc, làm đồ gốm, dệt vải từ sợi vỏ cây, biết làm đồ trang sức như vòng tay, vòng cổ, Con người không chỉ kiếm được thức ăn nhiều hơn mà còn sống tốt hơn. vui hơn.

Bài tập 5 (trang 10 SBT Lịch Sử 6): Đời sống vật chất và tinh thần của Người tinh khôn trong công xã thị tộc có gì khác so với đời sống của Người tối cổ ở thời kì bầy người ?

Đời sống của Người tối cổ Đời sống của Người tinh khôn

Lời giải:

Người tối cổ sống chủ yếu phụ thuộc vào thiên nhiên (thông qua săn bắt, hái lượm), ăn lông ở lỗ. Người tinh khôn đã biết trồng rau, trồng lúa, biết chăn nuôi gia súc, làm đồ gốm, dệt vải từ sợi vỏ cây, biết làm đồ trang sức như vòng tay, vòng cổ, Con người không chỉ kiếm được thức ăn nhiều hơn mà còn sống tốt hơn. vui hơn.

Bài tập 6 (trang 10 SBT Lịch Sử 6): Vì sao xã hội nguyên thủy tan rã ?

Lời giải:

Khi công cụ bằng kim loại xuất hiện, làm cho năng suất lao động tăng dẫn tới xuất hiện của dư thừa thường xuyên. Một số người do khả năng lao động hoặc do chiếm đoạt của dư thừa trở nên giàu có. Xã hội dẫn đến phân hóa thành kẻ giàu thành người nghèo

Bài tập 6 (trang 10 SBT Lịch Sử 6): Vì sao xã hội nguyên thủy tan rã ?

Lời giải:

Khi công cụ bằng kim loại xuất hiện, làm cho năng suất lao động tăng dẫn tới xuất hiện của dư thừa thường xuyên. Một số người do khả năng lao động hoặc do chiếm đoạt của dư thừa trở nên giàu có. Xã hội dẫn đến phân hóa thành kẻ giàu thành người nghèo

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Gửi Đánh Giá

Đánh giá trung bình         / 5. Số lượt đánh giá: