Tô Xích là gì


Hỏi ĐápLà gì

Thông tin thuật ngữ ô tô xích tiếng Lào

Từ điển Việt Lào

phát âm ô tô xích tiếng Lào ô tô xích
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ ô tô xích

Chủ đề Chủ đề Tiếng Lào chuyên ngành

Lào Việt Việt Lào

Định nghĩa - Khái niệm

ô tô xích tiếng Lào?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ ô tô xích trong tiếng Lào. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ ô tô xích tiếng Lào nghĩa là gì.

ô tô xích


ô tô xích dt. ລົດໂສ້.  

Tóm lại nội dung ý nghĩa của ô tô xích trong tiếng Lào

ô tô xích     . ô tô xích dt. ລົດໂສ້.

Đây là cách dùng ô tô xích tiếng Lào. Đây là một thuật ngữ Tiếng Lào chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Lào

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ ô tô xích trong tiếng Lào là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Thuật ngữ liên quan tới ô tô xích

 • mùng tiếng Lào là gì?
 • xuất xưởng tiếng Lào là gì?
 • nội quy tiếng Lào là gì?
 • hiền tiếng Lào là gì?
 • biểu đạt tiếng Lào là gì?
 • gian tham tiếng Lào là gì?
 • chân thực tiếng Lào là gì?
 • thiên đàng tiếng Lào là gì?
 • nói dối như cuội tiếng Lào là gì?
 • chiến binh tiếng Lào là gì?
 • con đĩ tiếng Lào là gì?
 • kia kìa tiếng Lào là gì?
 • nhanh miệng tiếng Lào là gì?
 • lập xuân tiếng Lào là gì?
 • cưới xin tiếng Lào là gì?