Toán lớp 3 bài 55: so sánh các số trong phạm vi 10000


So SánhSo sánh

Giải Toán 3 VNEN Bài 55: So sánh các số trong phạm vi 10000

Trang trước Trang sau

1. Thực hiện các hoạt động sau:

Tìm dấu <; =; > thích hợp để điền vào chỗ chấm:

96 .... 102 111 ..... 89

734 ..... 728 235 ..... 234 + 1

500 ..... 400

Nói với bạn cách so sánh?

Trả lời:

96 < 102 111 > 89

734 > 728 235 = 234 + 1

500 > 400

Cách so sánh là:

Trong hai số, số nào có nhiều chữ số hơn thì lớn hơn, ví dụ: 102 (3 chữ số); 98 (2 chữ số) ⇒ 98 < 102

Trong hai số có cùng số chữ số thì ta xét từng cặp chữ số cùng hàng từ trái sang phải,

ví dụ: 734 và 728 ta thấy:

Hàng trăm có 7 = 7

Hàng chục có 3 > 2

⇒ 734 > 728

2. Đọc kĩ nội dung sau (sgk)

3. Điền dấu < >:

945 ... 1002 5218 .... 5216

7012 .... 8999 4923 ..... 4932

Trả lời:

945 < 1002 5218 > 5216

7012 > 6988 4923 < 4932

Câu 1 (Trang 15 Toán VNEN 3 tập 2 )

Điền dấu <; =; >:

1010 ..... 999 9650 ..... 8651

2361 ..... 3021 9156 ..... 6951

5617 ..... 5671 1965 ...... 1956

7802 ..... 7803 6591 ..... 6590 + 1

Trả lời:

1010 > 999 9650 > 8651

2361 < 3021 9156 > 6951

5617 < 5671 1965 < 1956

7802 < 7803 6591 = 6590 + 1

Câu 2 (Trang 15 Toán VNEN 3 tập 2 )

Điền dấu <; =; >:

4562m .... 4089m 60 phút .... 1 giờ

982m ...... 1 km 58 phút ..... 1 giờ

7m ...... 700 cm 70 phút ..... 1 giờ

Trả lời:

4562m .... 4089m

4562m > 4089m

60 phút .... 1 giờ

Đổi 1 giờ = 60 phút

⇒ 60 phút = 1 giờ

982m ...... 1 km

Đổi 1km = 1000m

⇒ 982m > 1km

58 phút ..... 1 giờ

Đổi 1 giờ = 60 phút

⇒ 58 phút > 1 giờ

7m ...... 700 cm

Đổi 7m = 700 cm

⇒ 7m = 700cm

70 phút ..... 1 giờ

Đổi 1 giờ = 60 phút

⇒ 70 phút > 1 giờ

Câu 3 (Trang 16 Toán VNEN 3 tập 2 )

a. Tìm số lớn nhất trong các số: 5724, 4752, 7524, 2574

b. Tìm số bé nhất trong các số: 7082, 8720, 2870, 8027

Trả lời:

Cách thực hiện

Câu a: Các chữ số đều có 4 chữ số, vậy số lớn nhất là số có chữ số hàng nghìn lớn nhất.

Câu b: Các chữ số đều có 4 chữ số, vậy số bé nhất là số có chữ số hàng nghìn nhỏ nhất

Trả lời:

Trong các số: 5724, 4752, 7524, 2574 số lớn nhất là 7524

Trong các số: 7082, 8720, 2870, 8027 số bé nhất là 2870

Câu 4 (Trang 16 Toán VNEN 3 tập 2 )

Viết các số 6504, 5640, 4506, 4650:

a. Theo thứ tự từ lớn đến bé

b. Theo thứ tự từ bé đến lớn

Trả lời:

Thực hiện so sánh ta có kết quả như sau:

a. Sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé: 6504 → 5640 → 4650 → 4506

b. Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn: 4506 → 4650 → 5640 → 6504

Câu 2 (Trang 16 Toán VNEN 3 tập 2 )

Nối mỗi ô với vạch chia thích hợp (theo mẫu):

Giải Toán 3 VNEN Bài 55: So sánh các số trong phạm vi 10000 | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Trả lời:

Giải Toán 3 VNEN Bài 55: So sánh các số trong phạm vi 10000 | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Câu 1 (Trang 16 Toán VNEN 3 tập 2 )

Viết năm sinh của những người trong gia đình em, sau đó sắp xếp lại theo thứ tự: Ai sinh trước thì viết trước, ai sinh sau thì viết sau.

Trả lời:

Ông nội sinh năm: 1950

Bà nội sinh năm: 1952

Bố sinh năm: 1978

Mẹ sinh năm 1980

Em sinh năm: 2010

Em trai sinh năm 2014

⇒ Thứ tự ai sinh trước thì viết trước, ai sinh sau thì viết sau: 1950 → 1952 → 1978 → 1980 → 2010 → 2014

Xem thêm các bài Giải bài tập Toán lớp 3 chương trình VNEN hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube Tôi

Trang trước Trang sau

Giải VNEN toán 3 bài 55: So sánh các số trong phạm vi 10 000

Giải VNEN toán 3 bài 55: So sánh các số trong phạm vi 10 000 - Sách hướng dân học toán 3 tập 2 trang 14. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

A. Hoạt động cơ bản

1. Thực hiện các hoạt động sau:

Tìm dấu <=> thích hợp để điền vào chỗ chấm:

96 .... 102 111 ..... 89 500 ..... 400

734 ..... 728 235 ..... 234 + 1

Nói với bạn cách so sánh?

Trả lời:

96 <102 111 > 89 500 > 400

734 > 728 235 = 234 + 1

Cách so sánh là:

Trong hai số, số nào có nhiều chữ số hơn thì lớn hơn, ví dụ: 102 (3 chữ số); 98 (2 chữ số) => 98 < 102

Trong hai số có cùng số chữ số thì ta xét từng cặp chữ số cùng hàng từ trái sang phải,

ví dụ: 734 và 728 ta thấy:

  • Hàng trăm có 7 = 7
  • Hàng chục có 3 > 2

=> 734 > 728

2. Đọc kĩ nội dung sau (sgk)

3. Điền dấu < >:

945 ... 1002 5218 .... 5216

7012 .... 8999 4923 ..... 4932

Trả lời:

945 < 1002 5218 > 5216

7012 > 6988 4923 < 4932

Soạn VNEN toán 3 bài 55: So sánh các số trong phạm vi 10 000

Chuyên mục: : Soạn VNEN toán lớp 3

Giải Vở bài tập Toán 3 Bài 55: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé trang 65

❮ Bài trước Bài sau ❯