Trả lời câu hỏi mục 2 trang 44 sgk lịch sử và địa lí 6 cánh diều


Bài TậpBài 9. Hy Lạp và La Mã cổ đại
+ Thiết chế chính trị, tổ chức nhà nước ở mỗi thành bang không giống nhau. Ví dụ: thành bang Xpac-ta theo thể chế Cộng hòa quý tộc; thành bang A-ten theo thể chế dân chủ chủ nô.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

  • Câu 1
  • Câu 2

Câu 1

Video hướng dẫn giải

Trình bày tổ chức nhà nước thành bang ở Hy Lạp.

Phương pháp giải:

Dựa vào thông tin trong bài

Lời giải chi tiết:

- Từ khoảng thế kỉ VIII đến thế kỉ VI TCN, các thành bang ở Hy Lạp lần lượt ra đời.

- Tổ chức của các thành bang:

+ Phần chủ yếu của đất nước là thành thị với một vùng đất đai trồng trọt xung quanh.

+ Mỗi thành bang là một nhà nước hoàn chỉnh: có đường biên giới lãnh thổ; có chính quyền; quân đội, luật pháp; hệ thống kinh tế, đo lường, tiền tệ và những vị thần bảo hộ riêng.

+ Thiết chế chính trị, tổ chức nhà nước ở mỗi thành bang không giống nhau. Ví dụ: thành bang Xpac-ta theo thể chế Cộng hòa quý tộc; thành bang A-ten theo thể chế dân chủ chủ nô.

Câu 2

Video hướng dẫn giải

Hãy kể tên các tầng lớp xã hội trong thành bang A-ten.

Phương pháp giải:

Dựa vào thông tin các nhà nước thành bang

Lời giải chi tiết:

- Các tầng lớp xã hội trong thành bang A-ten:

+ Quý tộc, chủ nô.

+ Công dân A-ten.

+ Kiều dân (dân nơi khác đến ngụ cư).

+ Nô lệ.