Tribal sex là gì - Nghĩa của từ tribal sex


Là gìNghĩa của từTribal sex

tribal sex có nghĩa là

Khi các thành viên của một bộ lạc châu Phi tham gia vào một orgy liên quan đến quá trình đâm một cây cây thô vào dương vật của một con khỉ và một thành viên bộ lạc con người để
mang hai sinh vật như một.Các thành viên nữ kêu gọi sư tử giết người và dính thịt sống trong âm đạo của họ để thu hút chúng;Những con sư tử đang kinh hoàng bởi mùi cá khó chịu và tự sát bởi Gaging với nhau bằng dương vật lớn của họ.

Ví dụ

"Pete, khi tôi đến Châu Phi nơi những người da đen đến từ đâu, tôi thấy một sự xuất hiện hiếm hoi của quan hệ tình dục bộ lạc châu Phi và có một số Slappin Slappin Pics" "Không có cách nào anh chàng ?! Tôi hoàn toàn muốn nhìn thấy chúng!"